Krankheit

Thyreotoxische periodische Paralyse

Thyrotoxic periodic paralysis

Synonyme

  • TTPP
  • SUSCEPTIBILITY TO
  • TTPP

Gen locations