Krankheit

Makuladystrophie (vitelliform)

MACULAR DYSTROPHY, VITELLIFORM; VMD

OMIM: 153700

Synonyme

  • Morbus Best
  • VMD2
  • VITELLIFORM MACULAR DYSTROPHY, JUVENILE-ONSET
  • VITELLIFORM MACULAR DYSTROPHY, EARLY-ONSET
  • BEST MACULAR DYSTROPHY; BMD
  • MACULAR DEGENERATION, POLYMORPHIC VITELLINE

Gen locations