Krankheit

Spinocerebelläre Ataxie, rezessiv, Nicht-Friedreich Typ 1

SPINOCEREBELLAR ATAXIA RECESSIVE, NON-FRIEDREICH TYPE 1

OMIM: 606002

Synonyme

  • Ataxie mit okulomotorischer Apraxie AOA2
  • ATAXIA-OCULOMOTOR APRAXIA 2
  • ATAXIA-OCULAR APRAXIA 2
  • AOA2
  • ATAXIA, EARLY-ONSET, WITH OCULOMOTOR APRAXIA AOA2
  • SCAR1

Gen locations